Welkom bij de Coöperatieve vennootschap KnetterGent


met als doel om te investeren in hernieuwbare energieproductie, in de eerste plaats via zonnepanelen. We richten ons voornamelijk op Gentse organisaties die bezig zijn met jeugd.

Jeugdwerkingen stellen hun dak ter beschikking van KnetterGent. De Coöperatie plaatst zonnepanelen op deze daken. De jeugdorganisaties kopen de zonnestroom van de coöperatie tegen een voordelig en vast tarief. De overtollige zonnestroom wordt op de markt verkocht ten voordele van de coöperatie.

De Coöperatie KnetterGent heeft coöperanten nodig. Een investering in KnetterGent is een goede zaak. Je krijgt aandelen in ruil voor je centen, je investeert in een duurzaam project met een sociaal oogmerk. Coöperant worden geeft je één stem op de algemene vergadering. Door de 'tax shelter voor startende ondernemingen' krijgen particuliere investeerders een eenmalige belastingvermindering van 45% van het geïnvesteerde bedrag.