Websitegebruik


KnetterGent cv met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint Amandsberg en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0797.826.978 is de eigenaar van deze website.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.


1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden.


2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De eigenaar van de website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de eigenaar van de website de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De eigenaar van de website kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De eigenaar van de website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


3. PRIVACYBELEID

De eigenaar van deze website hecht belang aan uw privacy. De meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

Bepaalde zones van de website zijn ontwikkeld in het kader van onze dienstverlening en laten gebruikers van de site toe om klant te worden en die hoedanigheid elektriciteit af te nemen of pellets of briketten te bestellen, dan wel om coöperant te worden van KnetterGent. Daarbij wordt om persoonlijke informatie gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en voor het informeren over de diensten van de eigenaar van deze website. Al deze informatie wordt verwerkt conform de bepalingen in ons privacybeleid en worden nooit doorgegeven aan derden behoudens het geval dat u hiermee uitdrukkelijk instemt of indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening die u met KnetterGent bent overeengekomen als klant of coöperant.