Verenigingen

KnetterGent is een Gentse coöperatieve vennootschap die gelooft in het zonnepotentieel van de Gentse daken boven jeugd- en jongerenwerkingen. Met de ondersteuning van de Gentse Jeugddienst en de Dienst Milieu en Klimaat hebben verschillende jeugd- en jongerenwerkingen begin 2023 het initiatief genomen deze coöperatie op te starten. Koplopers zijn het JOC Gentbrugge, Vzw JONG, Zeescouts De Wilde Eend en Circusplaneet.


De coöperatieve vennootschap heeft als doel te investeren in hernieuwbare energieproductie, in de eerste plaats via zonnepanelen. We richten ons voornamelijk op Gentse organisaties die bezig zijn met jeugd. Als het dak geschikt is (geen schaduw, geen asbest, akkoord eigenaar etc), wordt de investering door KnetterGent gedaan om zonnepanelen te voorzien. We vragen de vereniging om coöperanten aan te reiken. Zo hoeven jullie als  vereniging niet zelf te investeren.

Vandaag de dag wordt het grootste deel van onze stroom opgewekt door internationale bedrijven. Als kleine individuele afnemer ben je zo onderworpen aan de grillen van de markt. Door zelf actief zonnestroom te produceren wil KnetterGent werken aan een stabiele, betaalbare energiebron. Een energiebron die voor lokale welvaart zorgt, want de opbrengst vloeit terug naar de mee investerende burger. Bovendien biedt duurzame energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen een fundamenteel antwoord op de snel ontsporende klimaatproblemen.

Wij bieden goedkope stroom tijdens zonne-uren aan een stabiele prijs. Ons tarief bedraagt grosso modo de helft van de marktprijs.

Wettelijk gezien komt er een verplichting voor niet-residentiële gebouwen om een minimaal energielabel te behalen. De aanwezigheid van zonnepanelen op je dak helpt je EPC-score te verlagen. 

1ste simulatie: Circusplaneet is  een organisatie met dag en avondwerkingen in het gebouw. Dat  6 dagen op 7.

Wij betalen 1.000 euro per maand egw waarvan 50% tijdens zonne-uren. Dan betalen we in de toekomst nog 500 euro per maand aan je eigen leverancier en betalen nog ongeveer 250 euro aan KnetterGent. We schatten in dat zonnestroom ongeveer de helft goedkoper zal zijn dan aangekochte stroom bij je leverancier.

Juridische info:

We sluiten een huurcontract van 20 jaar af. De installatie wordt verzekerd (brand, aansprakelijkheid) door KnetterGent. Voor de stroom die niet lokaal wordt verbruikt, wordt een stroominjectiecontract afgesloten.

Zal al onze stroom voortaan uit de zonnepanelen komen?

Enkel wanneer er voldoende zonlicht is werken de zonnepanelen. De opgewekte stroom moet momentaan verbruikt worden, dus op het moment dat die wordt geproduceerd. Het overschot wordt op het net geïnjecteerd.

Wat met mijn eigen leverancier, moet ik veranderen?

Je hoeft niet te veranderen van leverancier en contract. We berekenen per jaar hoeveel zonnestroom je hebt afgenomen en dat betaal je aan KnetterGent. We werken met een vast voorschot en een afrekening/jaar.

Wie staat in voor de verkoop van de overtollige zonnestroom?

KnetterGent verkoopt de overtollige zonnestroom aan een leverancier voor eigen rekening. Het maakt deel uit van de business case.

Technische vereisten installatie?

Moet ik mijn eigen verzekering aanspreken?

Je moet melden aan je eigen verzekering dat er zonnepanelen op je dak liggen. Je hoeft zelf geen extra verzekering af te sluiten. Dat doet KnetterGent.

Is er een batterij gekoppeld aan de zonnepanelen?

een batterij is enkel zinvol als die bijna dagelijks wordt geladen en ontladen. Dat is voor een jeugdvereniging niet haalbaar en dus onrendabel. 

Wat na 20 jaar?

Na 20 jaar word je eigenaar van de panelen. Normaal gaan ze nadien nog een aantal jaren mee met volledig rendement voor je organisatie.

Kunnen we stroom afnemen zonder zonnepanelen op ons dak te plaatsen? 

Voorlopig kan dat niet, omdat we geen energieleverancier zijn en de wetgeving ons niet toelaat rechtstreeks stroom te leveren. In de nabije toekomst zullen energie-gemeenschappen wel mogelijk zijn, en zou dit wel kunnen.

Kunnen we ook later instappen?

Je hoeft nu nog niet in te stappen, al zal onze vaste stroomprijs voor toekomstige instappers wellicht hoger liggen, aangezien er vanaf 2024 geen premies meer voorzien zijn voor de aankoop van PV-installaties en onze eigen kosten dus hoger zullen liggen.

Kunnen we de PV-installatie na een aantal jaar overkopen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld bij verkoop van het pand of wijziging van gebruikers. Die overnameprijs wordt in het contract reeds vastgelegd.

Moeten we coöperanten aanleveren als we zonnepanelen op ons dak willen?

Dit is geen noodzakelijke voorwaarde, maar we vragen wel dat je je netwerk aanspreekt en KnetterGent bekend maakt bij je leden en sympathisanten. 

Lees ook zeker deze pagina voor belangrijke aanbevelingen en tips voor een vlotte opstart en samenwerking met KnetterGent!

Hieronder vind je de presentatie van maart 2023 voor geïnteresseerde jeugdverenigingen.

voorstelling KnetterGent 16032023