Een installatie op je dak?

Aanbevelingen en tips voor een goede opstart en samenwerking

De opstalovereenkomst laten verlijden bij de notaris? Of toch beter niet.

Een opstalovereenkomst maakt inherent deel uit van elk project waarbij KnetterGent een installatie plaatst op het dak van een (jeugd)vereniging. Die overeenkomst bepaalt dat KnetterGent eigenaar is van de installatie, ook al ligt het op een dak waar KnetterGent geen eigenaar van is.

Door deze overeenkomst te laten officialiseren bij de notaris, wordt die bepaling absoluut. Maar de notaris kost geld (de kosten worden 50/50 gedragen door KnetterGent en de dakeigenaar). KnetterGent verkiest veelal om de overeenkomst onderhands te houden (niet bij de notaris; gratis). Het is KnetterGent die hierbij het 'risico' draagt, omdat de dakeigenaar zou kunnen argumenteren dat alles wat op zijn dak ligt aan hem toebehoort. Een onderhandse akte kan wettelijk onvoldoende blijken om het tegendeel te bewijzen. 

De dakeigenaar haalt dus geen voordeel uit het officialiseren van de opstalovereenkomst bij de notaris!


De installatie melden bij je verzekering

KnetterGent heeft een eigen verzekering voor alle geplaatste installaties.

Als dakeigenaar heb je een brandverzekering voor je gebouw. Niettegenstaande de polis van KnetterGent, ben je zelf verplicht om aan je verzekering te melden dat er een dakinstallatie geplaatst werd. Die melding is gratis en verhoogt het risico (en dus de premie) niet rechtstreeks. Maar veelal vraagt de verzekeringsmaatschappij de waarde van de geplaatste installatie (factuurbedrag) en telt deze op bij de waarde van het gebouw. Op die manier kan het dus toch dat je een kleine bijpremie moet bepalen. Dat gaat over enkele tientallen euro's per jaar. Opgelet: De factuur waar de verzekering naar vraagt is beschikbaar na keuring van de installatie, wat vaak pas maanden na plaatsing is.


Digitale meter

Gebouwen die nog niet beschikken over een digitale meter, zullen na aanmelding van de installatie door de leverancier een uitnodiging ontvangen van Fluvius om de analoge meter te vervangen. Fluvius zou dit binnen de 3 maanden doen, maar het kan door de lange wachtrij oplopen tot 6 maanden. Als dakeigenaar moet je opletten dat de zonnepanelen tijdens die periode niet zo veel stroom terugleveren, dat de analoge teller terugdraait tot onder de meterstand van de laatste officiële meteropname door Fluvius (kijk op MyFluvius om te zien wanneer die meteropname is gebeurd en wat de meterstanden waren).

OPGELET: als de meter verder terugdraait dan de laatste officiële meterstand, zal de teruggeleverde stroom erg duur uitvallen voor je vereniging. Je energieleverancier gaat namelijk nooit geld terugbetalen op een analoge meter, ze kunnen hoogstens een nul factuur uitschrijven als de meterstand niet hoger is dan bij de voorgaande meteropname. Maar KnetterGent zal - aan de hand van het online portaal van de omvormer - wel elke opgewekte kilowatt doorrekenen aan de dakeigenaar!

Het meest ideale is dus dat de digitale meter geïnstalleerd wordt op het moment dat je analoge teller op dezelfde waarde staat als bij de voorafgaande officiële meteropname van Fluvius! Zo behaal je maximale financiële winst als dakeigenaar. Je kan ook zelf via MyFluvius een digitale meter aanvragen; je hoeft niet te wachten tot ze dit komen aanbieden.


Digitale toegang tot de installatie op je dak


Elke dakeigenaar krijgt toegang tot het online portaal van de omvormer van zijn installatie. Zo kan elke dakeigenaar het opgewekte vermogen en andere info eenvoudig terugvinden online of via een app. Het is aan de dakeigenaar om een emailadres te bezorgen aan KnetterGent, die dit emailadres de nodige rechten zal geven op het omvormer-portaal en waar de dakeigenaar met een zelfgekozen wachtwoord zicht heeft op de gegevens en opbrengsten van zijn dak installatie.


Geef KnetterGent toegang tot je digitale meter


Als 'energiedienstverlener' is KnetterGent gemachtigd om de data van je digitale meter uit te lezen. Maar je moet hier als dakeigenaar wel expliciet toestemming voor geven via MijnFluvius. KnetterGent heeft toegang tot de injectieteller nodig om correcte facturen op te kunnen maken.


Je geeft de nodige rechten door op onderstaande link te klikken en je aan te melden met itsme in naam van je vereniging/rechtspersoon).

Geef het EAN nummer voor injectie in en volg de verdere stappen (Je kan dit stappenplan volgen)


OPGELET: Een aparte injectie EAN moet eerst gecreëerd worden door onze commerciële partners. Standaard heeft een digitale meter slechts één EAN, voor injectie én afname. Dit wordt opgesplitst, maar dat proces kan enkele maanden duren. Wacht dus geduldig tot je twee EAN's voor elektriciteit hebt en deel dan enkel de injectie EAN met KnetterGent.

Aandelen kopen als dakeigenaar


We raden aan dat elke dakeigenaar (rechtspersoon) minstens één aandeel koop van de coöperatie. Zo heeft elke dakeigenaar een stem op de algemene vergadering. Een aandeel kopen kan via https://aandelen.knetter.gent. Een rechtspersoon kan geen aanspraak maken op de tax shelter maatregel van de overheid.