Informatie voor coöperanten

Het loont de moeite om te investeren in de Coöperatieve vennootschap KnetterGent. Je geld op de bank laten staan is uiteraard veilig, maar brengt niet veel op. De aangekochte aandelen behouden hun initiële aankoopwaarde en vanaf het 5e jaar kan je ze opnieuw verkopen aan de coöperatie voor hetzelfde bedrag. Door de tax shelter behaal je een mooi rendement op je investering in KnetterGent. Bovendien draag je bij aan een onderneming die een maatschappelijke meerwaarde creëert. Want wij gaan ook voor maatschappelijke winst, niet in cijfers uit te drukken.

Hoe werkt het?

Jeugdwerkingen stellen hun dak ter beschikking van KnetterGent. De coöperatieve vennootschap plaatst zonnepanelen op deze daken. De jeugdorganisaties kunnen dan zonnestroom kopen van KnetterGent tegen een voordelig en vast tarief. De overtollige zonnestroom wordt op de privé-markt verkocht.

Daarnaast werken we mee aan een betere wereld met meer hernieuwbare energie en geloven we hard in de coöperatieve gedachte waarin we samen verantwoordelijkheid nemen en samen de meerwaarde delen.

Wil je graag coöperant worden?

De coöperatieve vennootschap KnetterGent heeft coöperanten (investeerders) nodig en daarvoor kijken we ook naar jullie. Een investering in KnetterGent is een goede zaak. Je krijgt aandelen in ruil voor je centen, je investeert in een duurzaam project met een sociaal oogmerk. De eerste jaren worden er geen financiële dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders. Je krijgt wel een belastingvermindering van 45% via de tax-shelter, maar daarover hieronder meer.

Elk aandeel behoudt steeds zijn aankoopwaarde. Vanaf het 5e jaar - en uiterlijk op het 20e jaar - kan je je aandelen aan de initiële aankoopprijs verkopen aan de coöperatie. Zo krijg je je geïnvesteerde bedrag terug. Het rendement op je investering wordt bepaald door - in hoofdzaak - de belastingvermindering via de tax shelter (zie verder) en - in mindere mate - een eventueel dividend dat vanaf het 4e jaar kan uitgekeerd worden.

Coöperant worden geeft je één stem op de algemene vergadering.

Fiscaal voordeel?

Belastingvermindering van 45%, even wat uitleg…

De overheid doet inspanningen om kleine en micro-ondernemingen te ondersteunen via de maatregel van de tax shelter. Via de tax shelter wil de federale overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om kapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen.

Voor een micro- onderneming, wat KnetterGent is, geldt dat haar aandeelhouders kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%. Op een bedrag van 1.000 euro gaat het dus om een belastingvermindering van 450 euro! Op een bedrag van 5.000 euro gaat het zelfs om 2.250 euro rendement via belastingvermindering. Er zijn slechts 2 voorwaarden: je mag als particulier maximaal €5.000 investeren en je moet bereid zijn je aandelen minstens 4 jaar niet te verkopen, anders volgt een belastingvermeerdering. Dit belastingvoordeel geldt ook enkel voor natuurlijke personen, niet voor organisaties.

De procedure is eenvoudig! Als je intekent op aandelen bij KnetterGent, kan je de waarde van die aangekochte aandelen gewoon ingeven op je belastingaangifte. Je ontvangt jaarlijks een document waarop vermeld staat hoeveel aandelen je hebt geïnvesteerd in KnetterGent. Dit document staaft jouw investering op een officiële wijze en dient als bewijs voor de fiscus. Meer info over de tax shelter vind je via deze link naar de overheidswebsite.

Concreet

Stel, je investeert 1.000 euro als natuurlijk persoon in KnetterGent voor een periode van minstens 4 jaar. Je doet dit in 2023. Je geeft dit aan in je belastingaangifte van dat jaar. De terugbetaling gebeurt in 1 schijf (en niet in 4 aparte schijven per jaar). In geval je de aandelen niet aanhoudt gedurende 4 jaar, volgt een belastingvermeerdering. De terugbetaling van de belastingvermeerdering gebeurt pro rata en wordt per maand berekend. Ook mensen met een laag belastbaar inkomen kunnen genieten van de belastingvermindering. Als je echter geen inkomen hebt en dus ook geen belasting betaald hebt, kan je hier niet van genieten. Globaal gesproken kan je dus stellen dat deze overheidsmaatregel een voordeel van 45% realiseert.

Opgelet!

De concrete implicaties voor je persoonlijke situatie kunnen wij niet inschatten. Raadpleeg hiervoor iemand met kennis van zaken (boekhouder, fiscalist…). Enkel deze personen hebben voldoende zicht op je persoonlijke situatie om een juiste inschatting te kunnen maken.

KnetterGent heeft een doordacht financieel meerjarenplan. Maar weet dat investeren in aandelen nooit zonder risico is. Jaarlijks op de algemene vergadering van KnetterGent wordt de financiële situatie geduid. Als coöperant kan je aanwezig zijn op deze algemene vergadering.

Ik ben al overtuigd en doe graag mee: ga naar de bestelpagina via de knop hieronder!

Ik heb interesse en wil extra uitleg: mail naar info@knetter.gent en wij nemen contact op.