Algemene Vergadering 2024
-
TOEGANG ALLEEN VOOR COÖPERANTEN

Laat online weten of je wel/niet aanwezig bent!

Uitnodiging Algemene Vergadering

Met genoegen nodigen we alle aandeelhouders uit om op 17/04/2024 om 20u00 samen te komen bij FOS De Reiger (adres Sneppenbrugstraat 6, 9000 Gent - routebeschijving). De keuze voor deze locatie is geen toeval: hier ligt sinds februari 2024 een mooie installatie aan zonnepanelen te blinken van KnetterGent. Graag zien we alle coöperanten voor de eerste keer in het echt. Na afloop van de algemene vergadering kan aan de bar nog een drankje genuttigd worden en kunnen bestuurders en coöperanten bijpraten. 


Online inschrijven - ook als je niet komt!

Omwille van organisatorische redenen en de stemming van de statutenwijziging (zie uitleg onder) verzoeken wij jullie om online in te schrijven voor onze algemene vergadering. Indien jullie een volmacht aan een andere coöperant wensen te geven, horen we dit ook graag. Hierbij de link naar de inschrijving. Indien je niet aanwezig kan zijn, verzoeken we jullie om online een stem uit te brengen via dezelfde link. 

Agenda


Aanpassing statuten

Bij de oprichting van de coöperatie is er bij de notaris iets misgelopen. Er werd statutair geen bepaling neergeschreven voor het plaatsvinden van de algemene vergadering. We wensen dit graag recht te zetten als bestuursorgaan; dit zal kosteloos gebeuren door de notaris. Gezien dit een statutenwijziging is, brengt dit enkele voorwaarden met zich mee. Minstens 50% van de coöperanten dient aanwezig te zijn én 75% van de aanwezigen dient akkoord te gaan. Omdat dit strenge voorwaarden zijn, doen we een warme oproep om zeker aanwezig te zijn. Als bestuursorgaan stellen we voor om de algemene vergadering steeds op de laatste woensdag van april te laten vallen, telkens om 20u00. Zo kunnen jullie dit als coöperant steevast in jullie agenda plaatsen.